Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 19. jaanuaril

Energiahindade kompenseerimise taotlustest; Val­la­va­lit­sus ot­sib moo­dul­rüh­ma ase­mel tei­si või­ma­lu­si Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks; Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su; Raa­si­ku val­la­ko­da­ni­ke kam­paa­nia; Pää­su­lin­nu or­kest­ri sün­ni­päe­va­kont­sert; Gaa­si­kü­te tõi Kuu­sa­lu val­la mit­me­le ha­ri­du­sa­su­tu­se­le suu­red ar­ved; ...

VIIMASED UUDISED

Val­la­va­lit­sus ot­sib moo­dul­rüh­ma ase­mel tei­si või­ma­lu­si Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks

Las­teaia moo­dul­rüh­ma märt­siks ka­van­da­tud val­mi­mi­ne lük­kub vä­he­malt paar kuud eda­si. Val­la­vo­li­ko­gu 11. jaa­nua­ri is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem Raul Siem, et Raa­si­ku las­teaia­le li­sa­rüh­ma jaoks moo­dul­ma­ja pla­nee­ri­mi­sel...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­nad

Kuu­sa­lu val­las on 1. jaa­nua­ri 2022 sei­su­ga rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel 6562 ela­nik­ku. Mul­lu det­semb­ris kuu­lu­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus väl­ja ela­ni­ke­kam­paa­nia, ühe kuu­ga re­gist­ree­ri­ti rah­vas­tu­ku­re­gist­ris Kuu­sa­lu val­la...

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul on õues lae­nu­tus­kapp

Kol­ma­päe­val, 5. jaa­nua­ril pan­di Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­se kõr­val töö­le lae­nu­tus­kapp. See on os­te­tud kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi täien­da­vast Co­vi­di-meet­mest saa­dud toe­tus­ra­ha­ga, mi­da oli kok­ku 8611 eu­rot. Toe­tust...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

15. detsembril kell 8.38 helistas häirekeskusesse Anija vallas Aegviidu alevikus tegutsev sotsiaaltöötaja. Ta oli saanud kõne Pärna tänava kortermajas elavalt inimeselt, kes teatas, et...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA