LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 24. mail

0
Kevadtormil osalejad teevad Anija valda kaks silda; Anija valla kogukondade ümarlauas tutvustati loometalgute ideed; Segakoor Hannijöggi võitis rahvusvahelisel koorikonkursil hõbediplomi; Kehra plaatpilliansambel Xilofono sai 25; Muudatused Anija volikogus; Minivoorust „Uut hoogu“ toetatakse Anija...

VIIMASED UUDISED

Sega­koor Han­ni­jög­gi või­tis rah­vus­va­he­li­sel koo­ri­kon­kur­sil hõ­be­dip­lo­mi

0
Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi osa­les möö­du­nud nä­da­lal Itaa­lias Luc­cas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel koo­ri­kon­kur­sil Vox Lu­cen­cis ning saa­vu­tas oma ka­te­goo­rias hõ­be­dip­lo­mi. „See oli meie esi­me­ne rah­vus­va­he­li­ne kon­kurss,...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Ale­xe­la kol­lek­tiiv is­tu­tas Valk­las puid

0
Ener­giaet­te­võ­te Ale­xe­la kor­ral­das Valk­las ko­gu­kon­na­päe­va. Lau­päe­val, 13. mail is­tu­ta­sid seal sa­da ini­mest 8000 kuu­seis­ti­kut. Koos täis­kas­va­nu­te­ga is­tu­ta­sid ka lap­sed. Li­saks sai osa­le­da töö­tu­ba­des –...

„Ke­vad­torm 2023“ Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku val­las ja Lok­sal

0
Kai­tse­väe õp­pus „Ke­vad­torm 2023“ kes­tab es­mas­päe­vast, 15. maist ku­ni ree­de, 26. mai­ni. Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris kait­se­väe peas­taa­bist, kas õp­pus­te te­ge­vu­si on ka­van­da­tud ka Ida-Har­ju kü­la­des­se...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
9. mail kell 12.02 teatati, et Raasiku vallas Igavere külas asuva järve ääres on näha suitsusammast. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et põlema oli süttinud...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA