Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 4. augustil

MONI­KA SA­LU ei nõus­tu Kuu­sa­lu val­la esi­ta­tud kah­ju­nõu­de­ga; Muudatused Kuusalu vallavolikogus; Aren­dus­ko­da viis väi­keet­te­võt­jad tut­vu­ma Ka­ru­la rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na­ga; Raa­si­ku esi­me­sel teeae­da­de päe­val avas uk­sed 13 teeae­da; Raasiku valla teid remondib Verston; Kihm­la ja...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku esi­me­sel teeae­da­de päe­val avas uk­sed 13 teeae­da

Pa­ri­maks hin­na­ti Tee­meist­ri aias pa­ku­tud nel­jast ra­vim­tai­mest Tee­meist­ri tee. MTÜ Tuu­le­kell al­ga­tu­sel ava­sid Raa­si­kul es­ma­kord­selt uk­sed teeaiad. Ko­du­koh­vi­ku­te päe­va­de al­ter­na­tii­vi­na pü­ha­päe­val, 1. au­gus­til toimunud ava­tud...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Penin­gi ja Tõ­hel­gi kü­la said uue kü­la­va­ne­ma

Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi kü­la­va­ne­maks va­li­ti Ma­rit Neid­la, en­ne oli üle küm­ne aas­ta sa­mas ame­tis Gui­do Trees. Ain­sa­na Pe­nin­gi kü­la­va­ne­maks pür­gi­nud Ma­rit Neid­la sõ­nul ajen­das...

Kuu­sa­lu val­la uus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on RI­HO RÕÕ­MUS

Ala­tes tei­si­päe­vast, 20. juu­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­lis­ti­na Ri­ho Rõõ­mus (pil­dil), kes või­tis val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si. Kan­di­dee­ri­jaid oli 5, kõik kut­su­ti vest­lu­se­le. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

8. juunil kell 2.05 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Saunja külas põleb puidutööstus, mille lähedal asuvad mitu hoonet ja elektri alajaam. Päästjad reageerisid...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA