Anija vald hakkab Raasiku koolibussi eest tasuma

1676

Anija valla 16 koolilapse vedu Raasiku kooli ja tagasi läheb aastas maksma üle 8600 euro.

Novembris pöördus Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi Anija ja Jõelähtme vallavalitsuse poole ettepanekuga sõlmida leping õpilastranspordiga kaetud kulude katmiseks, vastasel juhul lõpetab Raasiku vallavalitsus alates 1. jaanuarist 2017 neile transporditeenuse pakkumise.
Anija ja Jõelähtme valla piirikülade lapsi viib Raasiku põhikooli ja tagasi OÜ Härma Buss. Hommikul kell 7.15 Parilast alustava koolibussiga sõidavad kõigepealt Parila, Kihmla, Salumäe, Linnakse lapsed Raasiku kooli juurde, seejärel jõuavad bussiga kooli Aru-Aru küla ja Tehase tee õpilased ning viimasena Haljava ümbruses elavad lapsed. Pärastlõunal teeb koolibuss kaks ringi, esimesel korral alustab kooli juurest õpilaste kojuvedu kell 13.35, teisel korral 15.35.
Anija vallas sõidab koolibuss Raasiku vallavalitsuse andmetel igal koolipäeval 42,3 kilomeetrit ehk 7402,5 kilomeetrit õppeaastas, rahaline kulu on 8616,51 eurot aastas. Jõelähtme vallas läbib Raasiku koolibuss ühel koolipäeval 68 kilomeetrit, mis teeb õppeaasta kogukuluks 13 872 eurot.
Anija vallavalitsus otsustas koolibussi käigushoidmise eest naabervallale tasuda.
Abivallavanem Marge Raja: „Anija vald ei sea oma lapsevanemaid olukorda, kus mitu viimast õppeaastat käigus olnud buss võetakse ära. Vastasime Raasikule, et oleme nõus kompenseerima meie õpilaste veoga seotud kulusid.“
Raasiku valla koolibussi kasutab tema teada Anija valla 16 last neljast külast: Kihmlast, Salumäest, Linnaksest ja Parilast. Kõik nad õpivad Raasiku põhikoolis.
Jõelähtme vallavalitsus soovis enne otsuse tegemist saada Raasiku vallavalitsuselt lisaandmeid – koolibussi sõiduplaani ning infot Jõelähtme valla laste kohta – kes kasutavad koolibussi, millistest peatustest. Sooviti ka ülevaadet busside kilometraaži kohta Jõelähtme valla territooriumil.
Raasiku vallavanem vastas, et Raasiku koolis õpib Jõelähtme valla elanike registrisse kantud 18 õpilast, 17 kasutavad koolibussi. Peatused on kokkuleppelised, bussi päevane läbisõit Jõelähtme vallas on 68,1 kilomeetrit, kogu õppeaastas 11 917,5 kilomeetrit.
Jõelähtme vallavalitsuse kommunaalmajanduse insener Indrek Mäeküngas ütles Sõnumitoojale esmaspäeval, et saadavad samal päeval Raasikule vastuse: „Oleme valmis tasuma koolibussi Jõelähtme valla territooriumil läbitud kilomeetrite eest.“
Indrek Mäeküngas selgitas, Jõelähtme vallavalitsus palus abi Harjumaa Ühistranspordi Keskuselt, arvutused näitasid, et Jõelähtme valla territooriumil sõidab koolibuss sealseid lapsi kooli ja koju viies 68st kilomeetrist 35: „Analoogne süsteem, kus kumbki vald maksab kinni sõidukilomeetrid oma territooriumil, on Harjumaal mitmel pool. Näiteks ka Kuusalu vallas.“
Raasiku vallavalitsus soovis lepingud õpilaste kooli- ja kojuveo eest tasumiseks sõlmida tagasiulatuvalt alates käesoleva õppeaasta algusest 1. septembrist 2016.
Marge Raja: „Saime Raasiku kirja novembri teisel nädalal. Kuna seda kulu ei olnud eelarves ning novembris ega detsembris me lisaeelarvet ei teinud ega tee, pole seda raha kusagilt võtta. Hakkame õpilasveo kulusid tasuma 1. jaanuarist 2017, selleks oleme raha kavandanud järgmise aasta eelarveprojekti.“
Ka Jõelähtme vallavalitsus on valmis laste koolisõitu kompenseerima alates 1. jaanuarist, mitte tagasiulatuvalt.
Raasiku abivallavanem Ardo Niinre ütles Sõnumitoojale, kui nendeni jõuab ka Jõelähtme vastus, arutab vallavalitsus ning otsustab, kuidas edasi.