Yearly Archives: 2019

Keva­di­sed meel­de­tu­le­tu­sed

LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV, Ani­ja val­la­va­lit­su­se in­fos­pet­sia­list, Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si lii­ge Saa­bu­nud on suur ja soe ke­vad, mil vii­ma­ne­gi tal­vel kok­ku lü­ka­tud üü­ra­tu hii­gel­hang van­nub lõ­puks ke­vad­päi­ke­se­le al­la. Lu­me taan­du­des...

Ees­ti no­vu­se meist­ri­võist­lus­tel Pe­nin­gi võist­kon­na­le 4. koht

GUI­DO TREES Ees­ti no­vu­se ehk nii­ni­me­ta­tud lä­ti ko­roo­na võist­kond­li­kel meist­ri­võist­lus­tel, mis toi­mu­sid 6. ap­ril­lil Aru­kü­la võim­las, olid osa­le­mas 7 võist­kon­da. Oma­va­hel vii­gis­ta­nud Kad­ri­na No­vu­se SK,...

Õnnetus veehoidlal ja tulekahju Anija vallas

15. aprillil kell 9.36 teatati, et Anja vallas Kaunissaare külas veehoidla puhastustööde käigus läks tööline paadiga ümber, kui üritas puu külge väljatõmbamiseks köit kinnitada....

Randveres toimus hooaja esimene rattakross

13. ap­ril­lil Rand­ve­re met­sa­ra­da­del toi­mu­nud hooa­ja esi­me­se rat­tak­ros­si 5 km pik­ku­sel ra­jal või­tis M11 klas­si Mar­kus Alek­san­der Saar Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist aja­ga 27.53. Mikk Jõ­gi,...

Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed an­de­ka­te­le noors­port­las­te­le

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul toe­tus­sum­mad noors­port­las­te­le. Toe­tust saa­vad 13 sport­last, kel­le­le ja­ga­tak­se kok­ku 5000 eu­rot. Noor­test 8 saa­vad toe­tu­seks 493,70 eu­rot: jalg­rat­tu­rid...

Kuu­sa­lu vald toe­tab rah­va­kul­tuu­ri­rin­ge 14 000 eu­ro­ga

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal toe­tus­sum­mad val­las te­gut­se­va­te­le rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de­le, kok­ku 12 taid­lus­kol­lek­tii­vi­le. Ena­mik neist saa­vad toe­tus­ra­ha MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts kau­du: se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke 968...

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noor­test ha­ka­tak­se koo­li­ta­ma juu­tuu­be­reid

Ani­ja vald ju­hib Ida-Har­ju 7 oma­va­lit­su­se koos­tööp­ro­jek­ti, mil­le raa­mes koo­li­ta­tak­se ka­he aas­ta jook­sul You­tu­be´i pos­ti­ta­ja­teks 360 noort. Kol­ma­päe­val, 24. ap­ril­lil on Viim­si rii­gi­güm­naa­siu­mis 2020. aas­ta...

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu ka­van­dab te­ge­vu­si igas va­nu­ses ini­mes­te­le

„Raa­ma­tu­ko­gu peaks ole­ma ava­tud koht, kus igaüks tun­neb end häs­ti,“ ar­vab Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja KA­TI KA­RU. Kui Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu kauaaeg­ne di­rek­tor Eda Nee­me mul­lu sü­gi­sel ame­ti...

Aeg­vii­du koo­lis söö­gi­toa ehi­tus

Aeg­vii­du koo­lis al­ga­sid 15. ap­ril­lil ehi­tus­tööd. Koo­li­ma­ja 1. kor­ru­se­le te­hak­se muu­si­kak­las­sist söö­gi­tu­ba koos toi­du­ja­ga­mis­ko­ha­ga, koo­li­ma­ja viiak­se maa­küt­te­le. Mul­lu su­vel ot­sus­tas EAS eral­da­da sel­leks 106 741...

Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal pa­ni 10 aas­ta jook­sul teh­tud maa­lid üheks päe­vaks näi­tu­se­le

ÜL­LE LIN­NUS­TE: „En­ne­va­nas­ti oli maa­li­mi­ne na­gu kä­si­töö, al­les re­nes­san­si ajal lei­ti, et kunst on mi­da­gi roh­ke­mat – see on muu­sa­de puu­du­ta­tud.“ Aeg­vii­du rah­va­ma­ja saa­lis oli...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -