Yearly Archives: 2016

Kommipakid lastele

Anija vallalt saavad kommipakid valla koolide, lasteaedade, lastekodude ja kodused lapsed. Kehra kooli õpilastele teeb vald kommipakid kooliga kahasse. Kokku telliti 950 kommipakki, vald...

Jõulumõtted

Peagi hakatakse Kuusalu alevikus remontima peatänavat. Ma ei imesta, kui kusagile seatakse üles ka esimene valgusfoor. Meie elu kõiksugu reguleerimist arvestades tunduks see väga...

Raasiku jalakäijate sild saab toekama piirde

Jalakäijate puidust sild muutub vihma, lume ja jääga ohtlikult libedaks. Raasiku aleviku elanik Mare Tammerand postitas 9. detsembril Facebooki grupis „Raasiku valla kuulutaja” pildi Raasiku...

Kuusalu 12. klass kogub jõulukuul raha lastega perede toetuseks

Kuusalu kooli abituriendid on heategevusliku aktsiooniga saanud kokku üle 1000 euro, sel nädalal lisanduvad jõululaada ja peo tulud. Kuusalu keskkooli 12. klassi noored on ligi...

Anija Lions-klubilt kingitused suurperedele

Anija Lions-klubi tegi ka tänavu 20 kingipakki valla suurtele ja vähekindlustatud peredele. Pakis on kohvi, mahla, maiustusi, mandariine, hügieenitarbeid ja muud. Klubi president Riho...

Val­la­va­lit­sus soo­vib Kot­ka pai­su kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mist

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tun­nis­tas keh­te­tuks ok­toob­ris lan­ge­ta­tud ot­su­se, mil­le­ga ei and­nud nõu­so­le­kut Kot­ka hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma vee-eri­ka­su­tus­loa väl­jas­ta­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tü­his­tas nel­ja­päe­val, 15. det­semb­ril ühe­hääl­selt 6. ok­toob­ri kor­ral­du­se...

Rahulikke pühi ja head vana-aasta lõppu!

Sõnumitooja selle aasta viimases numbris on lugusid heategevusest, jõulude-eelsetest ettevõtmistest, aasta jooksul tehtu eest saadud tiitlitest. Meil on palju tublisid inimesi, kelle aktiivne tegevus...

Raa­si­ku kaa­lub ter­vi­se­keskuste re­no­vee­ri­mi­se pro­jek­tist väl­ja as­tu­da

Et Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks saada ELi fon­dist 14 000 eu­rot, tu­leb an­da osa hoo­ne ka­su­tu­sõi­gu­sest Ani­ja val­la­le. Alates möödunud aas­tast on Anija vallavalitsus ette...

Anija valla aasta inimene on ARVI KAROTAM

Lions-klubi kuulutas Anija valla aasta inimese välja reedel, 16. detsembril Anija mõisas.  Anija Lions-klubi pre­sident Riho Pung märkis traditsioonilisel jõulupeol, et sel aastal on vallas...

Jõulutoetused

Anija vald kingib jõuludeks Coopi kinkekaardi väärtusega olenevalt pere suurusest 20-50 eurot 32 suurperele, kus kasvab vähemalt 4 alla 18aastast last. Kuusalu vallalt saa­vad...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -