Yearly Archives: 2011

OÜ Kuusalu Soojus kinnitatud vee-ettevõtjaks

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 22. detsembri 2010 istungil vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus vee-ettevõtjaks. Kuusalu Soojus on tegutsenud alates maist 1998 ning osutanud sellest ajast...

Aegviidu rongiõnnetus halvas liikluse

Seoses 23. detsembri öösel Aegviidu jaamas toimunud elektri- ja kaubarongi kokkupõrkega, kus sai viga kaks kaubarongis olnud inimest ning hukkus elektrirongi juht, oli Raasiku-Aegviidu...

MATTI KRÖNSTRÖMILE Kuusalu valla aumärk

Kuusalu vallavolikogu otsustas lähtudes vallavalitsuse ja vabaajakomisjoni ettepanekust omistada Kuusalu valla aumärk Matti Krönströmile aastatepikkuse töö ja pühendumise eest valla spordielu edendamisel. Aumärk antakse...

Raasiku vallavolikogu asendusliige on TIIT REEDER

Raasiku valla valimiskomisjon peatas 10. novembri otsusega vallavolikogu liikme Olavi Liivandi volitused tema enda palvel kuni 28. veebruarini 2011. Volikogu esimees Kaido Kirsip ütles,...

Kodanikeühenduse tiitli kandidaadid Aruküla ja Voose selts

Harjumaa Aasta Kodanike­ühendus 2010 tiitli pälvis Harjumaa Ballil MTÜ Ajaleidja Aegviidust. Kandidaate oli esitatud kokku 11, nende seas ka MTÜ Aruküla Kultuuriselts ja MTÜ...

Kuusalu vallamajas uputab

Kuusalu valla sotsiaaltöötajad kolisid aasta viimastel päevadel oma senistest tööruumidest vallamaja saali, kuna akende kohalt laest hakkas tilkuma vett. Uputab ka mitmes teises kabinetis....

Vargus Härmakosul

Ajavahemikul no­vemb­ri lõpp kuni 20. detsem­ber varastati Ani­ja vallas Härmakosu kü­las eramust tööriistu, fo­to­aparaat ja muid asju. Kahju on 9700 kroo­ni.

Põles ehituspraht

22. detsembril kell 10.33 sõit­sid Assaku ja Muuga ko­man­do päästjad ning Aruküla va­batahtlikud väljakutsele Kurg­la külla Raasiku vallas, kus nähti tõusmas musta suitsu. Sel­gus,...

Rongide kokkupõrge

23. detsembril kell 3.10 tea­ta­ti häirekeskusele, et Aegviidu jaa­mas seisnud elektrirong oli tead­mata põhjustel Kehra suunas lii­kuma hakanud ning kokku põrga­nud vastutuleva kaubarongiga. Kok­kupõrke...

Väljakutse Nooruse tänavale

23. detsembril kell 10.35 said Loksa komando päästjad väl­jakutse Loksale Nooruse tä­na­vale, kus korruselamu tre­pi­ko­jas ja keldris oli suitsu. Selgus, et keegi oli maja...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -