1. juunist kehtib Kuusalu vallas uus koerte-kasside pidamise eeskiri

1978

Kuusalu valla loomade registrit hakkab pidama AS Spin TEK.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paneb valdadele-linnadele kohustuse kehtestada koerte ja kasside pidamise eeskiri. Loomatauditõrje seadus reguleerib lemmikloomade märgistamist ja nende üle arvestuse pidamist. Lemmikloomad tuleb kanda valla lemmikloomade registrisse, nad märgistatakse mikrokiibiga.

Seni kiipis Kuusalu vallas lemmikloomi üks loomaarst – Ulve Märtson. Looma registrisse kandmist vahendas Väikeloomaarstide Selts, registritasu ilma kiibi ja kiipimiseta maksis 177 krooni.

Nüüd on Kuusalu vallavolikogu kiitnud heaks vallavalitsuse ettepaneku sõlmida ASiga Spin TEK leping lemmikloomade registri pidamiseks. Ettevõtte halduses on ainus üleriigiline register, kust saavad lemmikloomade kohta andmeid peale loomaarstide ka kohalike omavalitsuste ametnikud.

Firma küsib Kuusalu vallalt sellel aastal registripidamise eest tasu 500 krooni kuus, lisandub käibemaks. 2010. aastast tõuseks tasu 800 kroonile kuus pluss käibemaks. Kõigile Kuusalu valla kodanikele on pärast valla registriga liitumist lemmiklooma registrisse kandmine tasuta. Kiibi ja kiipimise eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale. Loomakaitset ja – heaolu silmas pidades sisestatakse mikrokiibiga varustatud loomad registrisse ainult juhul, kui mikrokiibi on paigaldanud loomaarst.

Esialgu tegeleb Kuusalu vallas ainsana kiipimise ja andmete registreerimisega loomaarst Ulve Märtson. Tema sõnul on lemmikloomaregistri eesmärk pakkuda loomaomanikele kaotatud või varastatud ning taasleitud looma kiiret ja mugavat identifitseerimist. Registreerida ja kiipida tuleb ka mistahes tõugu loomad, kellega reisitakse üle riigipiiri.

Samuti annab register loomaarstidele võimaluse leida kiirelt vaktsineerimistähtaja ületanud lemmikloomad – saab vaadata, kas looma on vaktsineerinud mõni teine tohter. Omavalitsustel ja politseil on võimalik kiibi ning registri abil leida looma omanikku. Ka saab jälgida, et varastatud loomaga ei tehtaks seadusevastaseid toiminguid.  

Kuusalu vallavolikogu kinnitas koerte ja kasside pidamise uue eeskirja vallas 27. mai istungil. Määrus jõustus 1. juunil. Valla keskkonnapea­spetsialist Janne Kallakmaa selgitab, uues eeskirjas on sätestatud täpsemad nõuded, et tõhustada järelevalvet ning soodustada loomade tervise ja heaolu kaitset.

Vallavolikogu arutas eeskirja eelnõu kahel korral. Arvesse võeti Ott Sandraku ettepanek, mis puudutas eeskirja projektis esialgu sees olnud nõuet, et kõik kassid tuleb kastreerida. Tema ettepanekul jäeti see eeskirjast välja.

Eeskirjas on kasside kohta märgitud, et neid võib pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud kassi. Koer tuleb vastavalt eeskirjale märgistada ehk kiipida kümne päeva jooksul alates kolmekuuseks saamisest. 

Ka on kirjas, et loomapidajal on keelatud lasta loomal reostada koridori, trepikoda, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Omanik on kohustatud reostuse ära koristama. Loomade ujutamine on keelatud 15. maist kuni 15. septembrini. Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkurrihm või -vöö.
Omanik peab võtma tarvitusele meetmed, et välistada koera ärajooksmist ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalust.

Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise uue eeskirjaga saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel – klikkida keskkond ja infrastruktuur,  heakord, lemmikloomad.  

Eelmine artikkelAnija vallas põles kuur
Järgmine artikkelIda-Harjust käis peol ligi 700 lauljat-tantsijat