1. juunil algab Aruküla põhikooli renoveerimine

934

Eelmisel reedel oli Aruküla koolis suure ehituse kavandamiseks esimene töökoosolek.

„Panime paika plaanid, et ehitaja saaks järgmisel nädalal alustada,“ selgitas Raasiku vallavanem Andre Sepp.

Vallavanema sõnul on Aruküla põhikooli rekonstrueerimiseks ja juurdeehituseks kõik enam-vähem valmis, oodatakse veel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) rahastamisotsust.

„Loodame EASi kirjaliku otsuse saada sel nädalal, et järgmisel nädalal ehitamisega alustada,“ ütles ta.
Kooli rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekti tegi OÜ Pikoprojekt. Selle järgi ehitatakse ümber senine kooli­hoone ning vana võimla pool­sesse külge tuleb kahekordne  juurdeehitus alg­kooliosale – kuus klassiruumi, õpetajate abiruum ja tualetid. Kooli fuajee lammutatakse  kahte  tiiba hakkab ühendama kahekordne vahelüli.

Vestibüülist pääseb nii uude kui vanasse õppekorpusesse. Põhikorpuse esimesele kor­rusele on kavandatud veel tütarlaste ja poiste tööõpetuse klassid, söökla laiendus, raamatukogu, pikapäevarühma ruum ning õpetajate tööruum. Vana hoone teisele ja kolmandale korrusele tulevad klassiruumid, direktori, õppealajuhataja ja majandusjuhataja kabinetid, õpetajate tuba ja puhkeruum, õpilasomavalitsuse töötuba ning psühholoogi kabinet. Spordisaali juurde tehakse jõusaal ja inven­tariruum, jõusaali peale tuleb aeroobikasaal.

Koolimaja juurde Põllu tänavale on projekteeritud bussitasku koos ooteplatvormi ja jalgteega. Sügise tänava äärde tehakse avalik 30-kohaline parkla ning staadioni maa-alale kinnine 35-kohaline autoparkla. Kooliesisele platsile planeeritakse ka 45-kohaline jalgrattahoidja.

Koolimaja hakkab ehitama AS Facio Ehitus, ehitamine läheb maksma 21 188 257 krooni. Ehitusjärelevalvet teeb OÜ TSM Projekt, see maksab 118 000 krooni.

Raasiku vald taotles KOIT-kavast koolihoone rekonstrueerimiseks esialgu üle 37 miljoni krooni. Kuna edukaks tunnistatud hinnapakkumine oli arvatust tunduvalt odavam –  ümber- ja juurdeehitused lähevad kokku maksma 30 miljonit krooni –  tegi vallavalitsus aprillikuus EASile uue taotluse 21 101 423 krooni saamiseks.
Taotlusse lisati võrreldes esialgse taotlusega mõningaid täiendavaid kulutusi, EAS teatas, et aktsepteerib neid osaliselt.

EAS on lubanud Aruküla põhikooli rekonstrueerimise ja juurdeehituse abikõlbulikke kulutusi rahastada 75 protsendi ulatuses, 25 protsenti peab olema valla omaosalus. Et omaosaluse kulusid katta, taotles vallavalitsus rahandusministeeriumilt luba võtta laenu ning viis läbi laenuhanke. Maikuu volikogu istungil otsustati võtta Aruküla kooli ehitamiseks SEB pangast kuni 9 miljonit krooni laenu. Laenutähtaeg on 8 aastat. Kuna EAS rahastab tehtud kulutusi tagantjärele, nõustus volikogu võtma üheks aastaks SEB pangast 16 miljonit krooni arvelduskrediiti.

Ehitustööd algavad 1. juunil ning vana kooliosa rekonstrueerimise on ehitaja lubanud lõpetada 1. septembriks. Juurdeehitus peaks kavakohaselt valmima järgmise aasta jaanuarikuu lõpuks.

Eelmine artikkelVargus Kehra linnas
Järgmine artikkelVihasoo teaduspäevale kogunes saalitäis rahvast