Spordiuudised

Spordiuudised

Külli Koppelmaa
0

A-klas­si noor­mees­te (sün­di­nud 1999 ja hil­jem) Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel sai Aru­kü­la/Val­ga Kä­val 4. ja HC Keh­ra 5. ko­ha. Ees­ti meist­riks tu­li Põl­va Spor­di­kool. Võist­lu­sed toi­mu­sid ka­hes eta­pis, esi­me­ne oli jaa­nua­ris Val­gas, tei­ne märt­sis Põl­vas. Osa­le­sid 7 mees­kon­da.

11. märt­sil Lä­tis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ka­ra­te­võist­lus Og­re Cup 2018 võit­sid klu­bi IVL noo­red Kuu­sa­lust 2 me­da­lit. Ka­rin Mas­te­rov sai 10-11aas­tas­te tüd­ru­ku­te kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 37 kg hõ­be­me­da­li ning Bo­ris Mas­te­rov 12-13aas­tas­test ku­ni 40 kg kaa­lu­va­test pois­test pronks­me­da­li.

Kuu­sa­lu val­la 2018. aas­ta korv­pal­li­meist­riks tu­li Tal­linn­sa­lu, kes alis­tas fi­naa­lis BC Kiiu 57:51. Meis­ter­mees­kon­nas män­gi­sid Jar­let Mä­gi, Tar­go Tamm, Alex Tam­me­mäe, Krist­jan Prüüs, And­re Mar­tov, Karl Erich Or­gu­saar, Karl Pee­ter Junk, Raul Raud­sepp ja Oli­ver Jür­gen­son. 3. ko­ha sai võist­kond Idab­lokk, kes alis­tas pronk­si­män­gus Mees­te Var­ju­pai­ga 64:53. Meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid 5 mees­kon­da.

Kuu­sa­lu val­la meis­ter sulg­pal­lis on He­lis Pa­jus­te. Lau­päe­val, 24. märt­sil toi­mu­nud val­la meist­ri­võist­lus­test võt­sid osa 7 män­gi­jat. Alag­ru­pi­män­gu­de jä­rel alis­tas He­lis Pa­jus­te pool­fi­naa­lis Ago Kat­ve­li 2:0 (21:7, 21:11) ja Märt Ko­se­mets Kul­lar Veer­sa­lu sa­mu­ti 2:0 (21:17, 21:8). 3.-4. ko­ha män­gus või­tis Kul­lar Veer­sa­lu Ago Kat­ve­li 2:0 (21:10, 21:15).  Fi­naa­lis alis­tas He­lis Pa­jus­te  Märt Ko­se­met­sa 2:0 (21:6, 21:10). 
 
Keh­ra güm­naa­sium või­tis Mr. Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis Har­ju­maa eta­pi ja pää­ses fi­naal­tur­nii­ri­le. 5. märt­sil Keh­ras toi­mu­nud eta­pil osa­le­sid Har­ju­maa 1-3. klas­si õpi­las­te 4 võist­kon­da. Esi­ko­ha võit­nud Keh­ra­le järg­ne­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1, Raa­si­ku põ­hi­kool ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2. võist­kond.

SARNASED ARTIKLID

0

0

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus