Kuu­sa­lu val­la uu­te spet­sia­lis­ti­de kon­kur­sid

Kuu­sa­lu val­la uu­te spet­sia­lis­ti­de kon­kur­sid

  Sõnumitooja
  0

  Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­sid uu­te ame­ti­koh­ta­de täit­mi­seks. Täh­ta­jaks ei esi­ta­tud ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ko­ha­le üh­te­gi aval­dust. Nii kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti, ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja kui ka ehi­tus­vald­kon­na re­fe­ren­di ko­ha­le on 9 aval­dust. Kuu­sa­lu val­la­va­nem moo­dus­tas re­fe­ren­di kon­kur­si ko­mis­jo­ni koos­sei­sus val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, val­la­sek­re­tär Mai­re Link, abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar, val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la ja ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va. Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti ja ju­ris­ti-väär­teo­me­net­le­ja kon­kurs­si­de ko­mis­jo­nis on Ur­mas Kirt­si, Mai­re Link, Tõ­nu Am­mus­saar, abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son. Ur­mas Kirt­si üt­les, et ko­mis­jon teeb eel­tööd, kuid lõpp­vor­mis­tus tu­leb pä­rast 30. maid, kui val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ras on val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mis­hää­le­tus. „Kui tu­leb uus val­la­va­nem, saab te­ma moo­dus­ta­da oma mees­kon­na,“ sõ­nas Ur­mas Kirt­si.

  SARNASED ARTIKLID

  POLE ARVAMUSI

  Jäta vastus