Kuu­sa­lu ka­ra­te­kad TA­NEL PAA­BO ja MIKK TEIN­LUM tu­lid Ees­ti meist­riks

Kuu­sa­lu ka­ra­te­kad TA­NEL PAA­BO ja MIKK TEIN­LUM tu­lid Ees­ti meist­riks

Külli Koppelmaa
0

Lau­päe­val, 31. märt­sil toi­mu­sid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses Ees­ti in­di­vi­duaal­sed ja võist­kond­li­kud meist­ri­võist­lu­sed ka­ra­tes, kus Kuu­sa­lu val­la ka­ra­te­kad võit­sid 6 me­da­lit.

Mees­te +84 kg ku­mi­tes ja mees­kond­li­kus ku­mi­tes tu­li Ees­ti meist­riks Kuu­sa­lu ka­ra­te­ka Ta­nel Paa­bo (spor­dik­lu­bi Bu­do koos­sei­sus. Ta­nel Paa­bo on nüüd 24kord­ne Ees­ti meis­ter.

Ku­ni 35 kg kaa­lu­va­te noor­mees­te U12 va­nu­sek­las­sis tu­li Ees­ti meist­riks Mikk Tein­lum (IVL).
Ene­li Per­del või­tis ku­ni 40 kg kaa­lu­va­te U12 va­nu­sek­las­si nei­du­de ku­mi­tes hõ­be­me­da­li.

Bo­ris Mas­te­rov U14 va­nu­sek­las­sis ke­ha­kaa­lus ku­ni 40 kg pronks­me­da­li ja Joo­sep Pal­gi sa­ma va­nu­sek­las­sis ku­ni 45 kg kaa­lu­va­te noor­mees­test sa­mu­ti pronks­me­da­li. Kõik nad tree­ni­vad spor­di­klu­bis IVL.

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus