Esmaspäev, 29. mai 2017
Sport

Sport

0
Laupäeval, 21. aprillil toimusid Kuusalus 9. korda noorte ujumisvõistlused, osavõtjaid oli 67. 9.-12. klassi noormeestest võitis 50 meetri vabaujumise Arko Gert Tuisk (35,68 sekundit), kes...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs sai Raa­si­ku FC Jo­ker 5. jär­jes­ti­ku­se või­du ning jät­kab liid­ri­na. Hooa­ja 6. voo­ru män­gus, mis toi­mus ko­dus­taa­dio­nil lau­päe­val, 22. ap­ril­lil, alis­tas...

0
Tur­bu­nee­me kü­las 23. ap­ril­lil toi­mu­nud 8. Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­de va­he­li­se jü­ri­päe­va­jook­su või­tis Tur­bu­nee­me võist­kond (30.52). Järg­ne­sid Ka­sis­pea (31.27) ja Kuu­sa­lu koo­li võist­kond Noo­red (34.29)....

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs on Raa­si­ku FC Jo­ker alis­ta­nud jär­jest 4 vas­tast ning on 6 män­gu jä­rel lii­ga lii­der. Hooa­ja viien­das män­gus koh­tus Jo­ke­ri esin­dus­mees­kond...

0
Kei­las toi­mu­sid Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses. Nais­ve­te­ra­ni­de (sün­di­nud 1982 ja va­rem) 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses ja 100 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses saa­vu­tas Me­ri­liis Ki­vi­la Raa­si­ku val­last (spor­dik­lu­bi...

0
KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 15. ap­ril­lil, pee­ti Pi­ri­ta Lil­le­pi par­gi 2,5 km rin­gil Ees­ti kri­tee­riu­mi­sõi­du meist­ri­võist­lus­te avae­tapp. Nei­du­de N14 ja N16 nel­ja­rin­gi­li­se või­du­sõi­du või­tis 26 osa­le­ja seas üle­kaa­lu­kalt...

0
25. märt­sil Jü­ris toi­mu­nud stan­dard­tant­su­de Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel võit­sid Ala­ri Amel­jušen­ko ja Sand­ra Kal­las tant­suk­lu­bist Fi­gu­ret juu­nior 2 va­nu­se­rüh­mas hõ­be­me­da­li. Juu­nior 2 va­nu­ses võist­le­vad 14-15aas­ta­sed tant­si­jad....

0
MART SCH­MEIDT Tei­si­päe­val, 4. ap­ril­lil toi­mu­nud Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja sel­le hooa­ja kuuen­das män­gus osa­les 7 võist­kon­da: Park­si, Kor­vi­sõ­ber, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid ja Su­va­li­sed. Män­gu...

0
Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­gas on põ­hi­hooaeg lä­bi, jät­ka­tak­se vee­rand­fi­naa­li­de­ga. Põ­hi­hoo­ja eel­vii­ma­ses män­gus kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per 5. ap­ril­lil oma ko­du­väl­ja­kul 30:31 (14:17) al­la Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le. Keh­ra­las­test olid re­sul­ta­tiiv­se­mad...

0
Ree­del, 7. ap­ril­lil lõp­pes Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja 19. hooaeg. Sar­ja kuu­lus 5 mä­lu­män­gu, mis toi­mu­sid ala­tes no­vemb­rist kord kuus, vaid det­sem­ber jäi va­he­le. Vii­ma­sest voo­rust võt­sid...