Esmaspäev, 24. aprill 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Kol­gas koh­tu­sid eel­mi­sel kol­ma­päe­val RMK ja ko­gu­kon­na esin­da­jad, rää­gi­ti Ida-Har­ju mets­kon­na raiep­laa­ni­dest järg­ne­vaks 20 aas­taks. An­ni­ka Blum selt­sin­gust Kol­ga Vald üt­les, et RMK esi­tas...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se idee­kon­kur­sil esi­ta­sid oma va­ra­se­ma­te töö­de tut­vus­tu­se 3 ar­hi­tek­tuu­ri­bü­rood: BOA OÜ ning ühispakkumusega firmad Metusala Arhitektid OÜ ja NÜÜD Arhitektid OÜ. Osalejad kva­li­fit­see­ru­sid...

0
Ani­ja vo­li­ko­gu muu­tis val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te ame­ti­ni­me­tu­si. Ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tus­se kuu­lu­vad las­te­kait­ses­pet­sia­lis­tid ni­me­ta­ti las­te- ja pe­re­de spet­sia­lis­ti­deks, sa­ma tee­nis­tu­se koos­sei­su li­sa­ti aas­ta al­gu­sest val­la las­teae­da­des...

0
Raasiku vallavalitsus tellib OÜlt Roadservice 3370 euro eest 53 liikluskorraldusvahendi valmistamise      ja paigaldamise. Plaanis on panna liiklusmärke, lisateatetahvleid, suunaviitasid, tänavasilte. Vallavanem Raivo...

0
Vallavalitsus eraldas reservfondist 18 720 eurot Kuusalu alevikku läbiva kesktänava Kuusalu tee täiendavateks ehitustöödeks: Tehnika tänava kergliiklustee, jalgtee kunstide kooli parklast sõiduteeni, rahvamaja esine...

0
Üleskutse peale viia 19.-27. märtsini Anija mõisas töötavale filmiseltskonnale koduseid hoidiseid, reageeris Kehras elav Ants Miidla, kes viis Anijale 10 liitrit õunamahla ja hulgaliselt...

0
Artiklit on muudetud! Lauses "Kiiremini ja õigesti vastasid Sebastian Nõlva isaga..." on Sebastian Nõlva nimi õigeks parandatud.   Raasiku valla 25. sünnipäeva puhul korraldas Aruküla...

0
Pühapäeval, 19. märtsil toimunud tänavuse „Laulukarusselli” finaalkontserdil hindas žürii nooremas vanuserühmas parimaks 6aastase Minna Marie Truusi, kes eelmisel aastal võitis oma vanuserühmas esmalt Anija...

0
Loksa linnavolikogu võttis vastu otsuse võõrandada hoonestatud kinnistu aadressil Tallinna 43 otsustuskorras hinnaga 35 000 eurot. Ostja on Revo Lind, kes peab kalatoodete kauplust,...

0
Raasiku vallavalitsus eraldab käesoleva aasta esimesel poolaastal küladele kokku 3500 eurot. Raha saavad viis küla: Härma saab 777 eurot, Mallavere-Pikavere 758, Tõhelgi 486, Peningi...