Kolmapäev, 29. märts 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Vallavalitsus eraldas reservfondist 18 720 eurot Kuusalu alevikku läbiva kesktänava Kuusalu tee täiendavateks ehitustöödeks: Tehnika tänava kergliiklustee, jalgtee kunstide kooli parklast sõiduteeni, rahvamaja esine...

0
Üleskutse peale viia 19.-27. märtsini Anija mõisas töötavale filmiseltskonnale koduseid hoidiseid, reageeris Kehras elav Ants Miidla, kes viis Anijale 10 liitrit õunamahla ja hulgaliselt...

0
Artiklit on muudetud! Lauses "Kiiremini ja õigesti vastasid Sebastian Nõlva isaga..." on Sebastian Nõlva nimi õigeks parandatud.   Raasiku valla 25. sünnipäeva puhul korraldas Aruküla...

0
Loksa linnavolikogu võttis vastu otsuse võõrandada hoonestatud kinnistu aadressil Tallinna 43 otsustuskorras hinnaga 35 000 eurot. Ostja on Revo Lind, kes peab kalatoodete kauplust,...

0
Pühapäeval, 19. märtsil toimunud tänavuse „Laulukarusselli” finaalkontserdil hindas žürii nooremas vanuserühmas parimaks 6aastase Minna Marie Truusi, kes eelmisel aastal võitis oma vanuserühmas esmalt Anija...

0
Raasiku vallavalitsus eraldab käesoleva aasta esimesel poolaastal küladele kokku 3500 eurot. Raha saavad viis küla: Härma saab 777 eurot, Mallavere-Pikavere 758, Tõhelgi 486, Peningi...

0
Vallavalitsus palus ettepanekuid, kuhu Kuusalu alevikus võiks tulla bussipeatus. Kirjalikult saadeti üks ettepanek, Facebookis postitati 10. Sooviti, et bussipeatusi võiks alevikku jääda üks, praegu...

0
Raa­si­ku val­la koo­li­de õpi­las­te vik­to­rii­ni, mis toi­mus 8. märt­sil Aru­kü­la koo­lis, või­tis Aru­kü­la koo­li 9. klas­si võist­kond, tei­ne oli Raa­si­ku 9. klass, kol­mas Raa­si­ku...

0
Raa­si­ku val­la juu­be­li­pi­dus­tus­te ka­vas oli üri­tus­te hul­gas tei­si­päe­va, 7. märt­si vo­li­ko­guis­tung, ku­hu oli oo­da­tud ka val­la­rah­vas. Ain­sa kü­la­li­se­na osa­les is­tun­gil Mai Er­be Aru­kü­last. Is­tun­gi...

0
Lok­sa pe­rearst Tat­ja­na Nu­gis esi­tas ter­vi­sea­me­ti­le aval­du­se, ta soo­vib ala­tes 1. juu­list loo­bu­da pe­rears­ti­ni­mis­tust. Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas 4. märt­sil väl­ja kon­kur­si uue pe­rears­ti leid­mi­seks. Dok­tor...