Neljapäev, 20. juuli 2017
Politseikroonika

Politseikroonika

0
14. aprillil murti sisse Anija vallas, Soodla külas asu­vasse kauplusesse ja varasta­ti tubakatoo­teid. Varali­ne kahju on 6 000 krooni.

0
6. aprillil varastati Kuu­sa­lu vallas, Virve külas asuvast talumajast teler. Varaline kahju on 24 000 krooni.

0
12. aprillil tehti kahjutuks Anija vallast, Soodla kü­last kaevetöödel leitud kä­si­granaat.

0
24. märtsi ööl vastu 25. märtsi, kella 20.30 ja 9 vahel va­ras­tati Kuusalu vallas Mäepea külas eramust tolmuimeja, 3 ketassaagi ja muid tööriistu. Varaline...

0
19. märtsil kella 11 ajal teatati politsei­le, et Anija vallas Lin­nakse külas on ehi­tuselt varastatud soo­­justusvilla. Varali­ne kahju täpsusta­mi­sel.

0
10. märt­sil teatati häi­­re­kes­kusele, et Kuu­­­­sa­lu vallas, Tammistu külas on leitud poo­le tün­ni jagu na­pal­mi. Ko­hale sõitis pääs­te­ame­ti erikeemia ta­litus, kes kinnitas, et lei­tud...

0
13. märtsil kella 8.45 ja 15.15 vahel va­­rastati Anija val­las Vi­­kipalu külas asuvast suvilast vintpüss, rel­va­kott, padruneid, 2 fo­toapa­raati, alkoho­li, ja­hitarbeid, riideid ja muid...

0
1. märtsil sai  po­­litseile teate, et Ani­ja vallas Rasivere kü­las leiti 53-aastase nai­se ja 41-aastase me­he surnukehad. Po­lit­sei tuvastas juhtunu as­jaolud ning kuna  puudusid...

0
3. märtsil kella 15.35 ajal tea­tati politseile Kuusalu val­las Narva maanteel sõitvast mustast Volkswagen Passatist, mis ületas kiirust ja te­kitas avariiohtlikke olukordi. Politsei pidas...

0
7. märtsil kella 20 ajal tungisid kaks tundmatut meest Loksal Posti tänaval kal­lale 50-aastasele naisele.