Esmaspäev, 29. mai 2017
Juhtkiri

0

Anija volikogus oli möödunud nädalal jälle arutusel liivakaevandamisega tegeleva ettevõtte taotlus lubada Voosel teha geoloogilisi uuringuid, et avada seal uus karjäär. Volikogu ei olnud nõus. Seetõttu hakkab uuringutele loa andmist otsustama  keskkonnaministeeriumi juures tegutsev maavarakomisjon.

Ka Kuusalu volikogu viimasel istungil oli üle pika aja jutuks liivakarjääri küsimus – maikuus jätkub kohtuistung, et arutada, kas volikogu otsus planeeritava karjääri asukohale maastikukaitseala loomise kohta on seaduslik või mitte.

Üle-eelmisel nädalal korraldas keskkonnaministeerium maavarade arengukava koostamise kohta esimese avaliku arutelu. Arengukava eesmärk on määrata riigi huvist lähtuv kaevandamiskord ja -maht ning selgitada välja parimad kaevandamispiirkonnad. Loodetavasti kaasatakse ka meie valdade esindajad, et nad saaksid kaitsta oma elanike huve.

0

Kuusalu valla uue jäätmeveokonkursi võitnud ettevõte pakkus senisest odavamaid teenushindu. Kuna tegu on praeguse jäätmevedajaga, sai ta lubada veel konteinerite üürihindadest loobumist põhjendusega, et eelmise kolme aastaga on Kuusalu valla kliendid üüri ära tasunud. Kui konkurssi ei vaidlustata ja võitjaga sõlmitakse leping, on see vallarahvale väga soodne.

Selles Sõnumitoojas on meil lugu ka Raasiku valla jäätmeveohindadest – elanikud ei ole nendega rahul, pidades liiga kõrgeks. Probleem on just selles, et seoses prügi sorteerimisega jäävad konteinerid pooltühjaks, ent tiheasustuses ei lubata jäätmevedu harvemalt kui kord kuus.

Ilmselt polegi Raasiku vallas teha muud, kui oodata aasta pärast uut konkurssi ning soodsamaid pakkumisi.

0

Talv on olnud pikk. Seetõttu on ka soojatootjatelt saadetud arvete tasumine tühjendanud oluliselt kortermajade elanike rahakotte. Mis omakorda on pannud inimesi rääkima kõrgetest küttehindadest ning arutama, kuivõrd põhjendatud või põhjendamata need on. Et teema on tõsine ja läheb paljudele korda, jätkame eelmises lehenumbris alustatud teema kajastamist.

Sooja tootvate ettevõtete juhid kommenteerivad, et nõukogude ajast pärit trassidel on kaod suured, nende uuendamine aga kulukas ja lõppkokkuvõttes tuleb investeeringud kinni maksta tarbijal. Kuigi küttehinnad on hakanud mitmel pool langema, pole loodetud kokkuhoid suur, sest ettevõtted tahavad tagasi teenida ka varem kogutud kahjumi.

Kortermajade elanikud on sundseisus. Trassiküttest eralduda ka ei saa, sest seadusi ja ühiselu reegleid tuleb täita.

Ka eramajade omanikel pole väga palju odavam. Kel puuküttega ahjud, on ostnud kallilt küttepuid. Lihtsam on olnud metsaomanikel, kel võimalus ja oskus ise küttepuid teha.

0

Oleme juba pikka aega plaaninud alustada uue rubriigiga, mis jutustaks meie lähiajaloost.

Teeme nüüd algust. Panime rubriigile nimeks „Endised ajad”.

Soovime selles kajastama hakata endistes majandites ja ettevõtetes, meie külades ja alevites toimunut, naljakaid lugusid ja tõsiseid juhtumisi. Meenutada, kuidas midagi ehitati või jäeti ehitamata. Mida mõeldi ja kuidas läbi viidi või tuli läbi viia.

Palume lähiajaloo lugusid jutustama inimesed, kes neid aegu veel hästi mäletavad – et veidike talletada olnut, mis muidu võibki jääda kirja panemata.

Algust teeb Anija vallast Leho Trolla, kes on olnud meie piirkonna mitme põllumajandusettevõtte eesotsas.

Kui ka teil on põnevaid mälestusi või teate inimesi, kes võiksid midagi vahvat meenutada, andke toimetusele teada.

0

Kui hakkasime kohalikes poodides toidukaupade hindu uurima, oli esialgu plaan kõrvutada lisaks leivale, saiale ja piimale ka ühe juustutoote, vorsti ning hakkliha hinda. Siis aga saime aru, et viimaseid pole võrrelda võimalik, sest erinevates poodides on need pakitud eri kogustes ning mõnes kohas müüakse kaalukaubana. Seetõttu piirdusime kolme tootega – Kirde saia, Toolse leiva ja liitrises kilepakis piimaga. Kuna piima pakendavad mitu kombinaati, siis otsustasime, et tootjatel vahet tegema ei hakka – märgime üles odavama piima hinna, mis konkreetses poes müügil.

Juba praegu käivad inimesed poest poodi, vaatavad, millised kaubad on odavamad ja ostavad neid. Mida aeg edasi, seda enam kõneldakse töötasude vähendamisest. Pisemad palgad ei pruugi tähendada suurt tagasiminekut elatustasemes, kui hinnad hakkavad langema.

0

Kuusalu vallavolikogu istung möödunud kolmapäeva õhtul oli pingeline ja murelik. Ligi tund aega arutati ametnike koondamise eelnõu, mis hääletamisel sai kümne volikoguliikme toetuse. Vastu oli vaid neli.

Koondamine ei ole meeldiv kellelegi. Tähelepanuväärne on aga see, et vallavanem märkis, samamoodi oodatakse allasutustelt säästuvõimaluste ülevaatamist. Sel nädalal saadakse Kuusalu vallamajas kokku allasutuste juhtidega. Tõenäoliselt tuleb seegi koosolek tõsine ja pingeterohke, sest töökohti ei taha kaotada ükski juht – iga konkreetse otsuse taga on ju inimene oma pere ja majandusliku olukorraga.

Meie teistes omavalitsustes ei ole seni koondamistest räägitud. Küll aga on igal pool arutatud ametnike palkade teemat. Tõenäoliselt neid ei hakata muutma, nii on kommenteeritud. Kui just vabariigi valitsus annab selge juhise ka riigiametnike palkade vähendamise osas.