Esmaspäev, 24. aprill 2017
Juhtkiri

0

Põhja-Eesti piirkondlik komisjon on haldusreformi osas teinud järgmise käigu – saatis Raasiku valla ja Loksa linna volikoguliikmetele hoiatava kirja, kus on öeldud, kui naabritega vabatahtlikult ühinema ei hakata, tehakse vabariigi valitsusele ettepanek (sund-toim.)liitmiseks. Raasiku soovitakse kokku panna Anija-Aegviidu loodava vallaga, Loksa ühendada Kuusalu vallaga. Samasuguse kirja said ka Anija, Aegviidu ja Kuusalu volikoguliikmed.
Raasiku valla osas on see seisukoht erinev komisjoni varasemast soovitusest, Loksale tegi piirkonnakomisjon Kuusaluga ühinemise ettepaneku ka suvel. Ajaliselt oleks Raasiku vallal ja Loksa linnal veel võimalik minna vabatahtlikku teed, kui volikogud hakkaksid kiiresti koostööd tegema, korraldaksid veel sel aastal rahvaküsitluse ja kinnitaksid ühinemislepingud. Esialgsete kommentaaride põhjal on näha, et sellist lahendust pole ilmselt oodata. Loksa linnavolikogu esimees ei soovinud olukorda kommenteerida.

0

Kui Raasiku kandi inimesed hakkavad meenutama, kuidas Raasiku Elektri spordisaal oli kunagi piirkonnas kõige uhkem ja seal peeti rahvarohkeid võistlusi, on näha, kuidas see neid isiklikult puudutab.
Vahepeal aktiivne spordielu seal vaibus, tegevus kandus mujale. Raasikule on rajatud uhke kunstmuruga staadion, talviseid trenne tehti kooli aulas. Tehase spordisaalist sai laohoone. Nüüd on jalgpalliklubi Joker teinud koos abilistega vana saali uuesti korda, kooli aula remondi tõttu saavad seal treenida ka koolilapsed. Ehk leiavad vanasse spordisaali taas tee ka need, kes aastaid tagasi olid seal sagedased sportijad.

0

Kümmekond aastat tagasi korraldasid Kuusalus liivakarjääride küsimuses rahvakoosolekuid kohalikud elanikud, nüüd kutsub liivakaevandamise teemal korraldatavale kohtumisele vallavalitsus.
Põhjus on kohtuotsuses – vallavalitsus ei olnud kaevandamisloa andmisega nõus, Tallinna kontoriga firma vaidlustas otsuse ja sai kohtus võidu.
Kui kunagistel rahvakoosolekutel osales tuntud geoloog ja maapõuevara asjatundja, tõdes ta, et liivakaevandamisega tuleb alevikurahval leppida, sest Kuusalu on rajatud kvaliteetse liivaga maardlale ning varem või hiljem läheb seda liiva Eestimaa ehitustel vaja.

0

Anija-Aegviidu rahvaküsitlus on läbi, tulemused teada – ühinemist toetatakse ja nimeks sobib rohkem Anija vald. Seisukoha ütlesid Anija vallast 4,6 protsenti hääleõiguslikest kodanikest ja Aegviidu vallast 11,6 protsenti – kokku 288 inimest. Anija ja Aegviidu vallavolikogud kogunevad sel nädalal, et kinnitada tulemused. Ometi on käivitumas uus rahvaküsitlus – alternatiivne, et uurida arvamust nime Kehra vald kohta. Rong on läinud, ütlevad Anija vallajuhid. Nende hinnangul aetakse olukord segasemaks, haldusreform võib takerduda. Kehra nime toetajad põhjendavad oma tegevust demokraatiaga. Loodava valla nime valimisel on tekkinud päris kummaline olukord.

0

Aegviidu ja Anija vallas on käimas huvitav nädal. Mõlemad vallavalitsused küsivad rahvalt, kas ollakse kahe valla ühinemisega nõus, soovitakse teada ka vallaelanike arvamust, kas liitumisega loodava uue valla nimi võiks olla Anija või Kõrvemaa vald.
Esmaspäevast neljapäevani toimuvast elektroonilisest hääletamisest ja nädala lõpus kahel päeval rahvaküsitluspunktides antud seisukohtadest plaanime kokkuvõtte avaldada järgmises Sõnumitoojas.
Anija vallas on eriline seegi, et valla nime osas kavatsetakse teha ligi kuu aega kestev alternatiivne hääletus seoses ettepanekuga nimetada loodav omavalitsus Kehra vallaks. Olge aktiivsed ja öelge sõna sekka!

0

5. oktoober on õpetajate päev – UNESCO tähistab alates 1994. aastast samal päeval maailma õpetajate päeva.
Meie lehe levipiirkonnas on 2 lasteaeda-algkooli, 4 põhikooli ja 3 gümnaasiumi, 9 lasteaeda ning 4 muusika/kunstidekooli. Neis töötavad kokku mitusada õpetajat.
Omavalitsused korraldavad pidupäeva puhul oma pedagoogidele traditsiooniliselt vastuvõtte, tunnustatakse tublimaid. Edu kõigile õpetajatele ja palju koolirõõmu teile!

0

Anija ja Aegviidu valla elanikel on kahe nädala pärast ees oluline hääletamine, neid kutsutakse osalema rahvaküsitluses ja ütlema, kas soovivad kahe valla ühendamist või ei. Teiseks küsimuseks võib tulla ühendvalla nimi, kuid see pole esialgu kindel.
Kuigi mõlemad seisukohad on vallavolikogudele soovituslikud, mitte kohustuslikud, on siiski oluline teada, mida rahvas võimalikest haldusmuudatustest arvab. Pigem olla aktiivne ja öelda sõna sekka, kui jääda passiivselt ootama. Iga hääl on oluline, et hiljem oleks kindlus tõdeda – tehti nii, nagu kohalike inimeste enamus soovis.
Kui toimus rahvaküsitlus Kuusalu ja Loksa vallas, mis ühinesid 2005. aasta oktoobris, oli liitumise pooldajaid napilt rohkem kui vastaseid. Kuusalu vallast osales küsitluses 7,7 protsenti hääleõiguslikest kodanikest, Loksa vallast 15,3. Liitumise poolt oli Kuusalu vallas 52,4 protsenti hääletanutest, Loksa vallas 50,8.

0

Viimati sõitsid valla- ja linnavolikogude valitud valijamehed Estoniasse presidenti valima kümme aastat tagasi, kui kandidaadid olid Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves. Samal ajal käis Estonia ümber võidulaulmine – Tammsaare pargis toetasid artistid Ilvest, Estonia vastas oli kontsert ja rahvakogunemine Rüütli toetuseks. Meeleolu oli ülev, publikut jagus mõlemale kontserdile. Viis aastat tagasi valis presidendi kordusperioodiks ametisse riigikogu. Nüüd on taas käes aeg, kus volikogud on andnud enda esindajatele austava võimaluse anda oma hääl tähtsas protsessis – nii sõnastas presidendivalimistel osalemise Raasiku volikogu esindaja. Soovime tugevat selgroogu ja õiget valikut!

0

Kuusalu vald tegi ühinemisläbirääkimisteks ettepaneku Loksale, Loksa soovib lisaks Kuusalule läbi rääkida Vihula vallaga, Vihula on kutsunud haldusreformi kõnelustele 9 omavalitsust. Mitteametlikes aruteludes on väidetavalt räägitud mitmetest variantidest. Kuusalu valda puudutavatest näiteks idee liita Pärispea poolsaar koos Vihasoo ja Tammispea küladega Loksa linnaga, et tekitada Vihula vallaga ühine piir, või Loksa ja Vihula võimalik ühispöördumine riikliku komisjoni poole, et sundliidetaks Kuusalu vallaga, kui läbirääkimistest asja ei saa. Osad poliitikud seavad aktiivselt plaane, et välistada enda jaoks ebamugavaid lahendusi, teised  hakkavad olukorda põhjalikumalt arutama.
Raasiku vald käib kosjas piiriäärsetel küladel. Kuhu see kõik lõpuks välja viib, veel ei tea. Aega on veidi üle kolme kuu, et kokku leppida omavalitsuste vabatahtlik liitumine.

0

Kooliaasta 2016/2017 on kestnud ligi nädala. Avaldame traditsiooniliselt esimese klassi õpilaste nimed, lehes on taas ka kooliõpilasi sõidutavate busside marsruudid ja kellaajad.
Kui lehte kavandasime, arvestasime nimekirjadele suurema pinna, ent selgus, tänavu alustas kooliteed vähem lapsi. Aasta tagasi oli esimese klassi jütse meie piirkonnas 275, nüüd 216 – rohkem kui poolsada last vähem. Loksal on eesti õppekeelega klass varasemast väiksem. Kuusalu koolis on esimesi klasse kolm paralleeli, eelmisel oli neli. Aruküla koolis avati mullu kolm paralleelset esimest klassi, nüüd on kaks.
Samas kirjutame, kuidas Raasiku ja Aruküla põhikool on ruumikitsikuses, õpilaste arv on kasvanud – mõlemas koolis kümmekond last rohkem. Raasikule juba tehakse juurdeehitust, Aruküla koolile kavandatakse moodulklasse.
Liitsime kokku ka piirkonna kõigi koolide õpilaste arvud. Need on enamvähem samad, sel õppeaastal hakkas Anija, Kuusalu ja Raasiku valla ning Loksa linna koolides õppima kokku 2185 õpilast, aasta tagasi 2199.