Neljapäev, 20. juuli 2017
Juhtkiri

0

Õpilased uurisid Kuusalu koolis suvetöö messil kohalike ettevõtete pakkumisi päris hoolega. Põhikooli lõpetajad olid tagasihoidlikumad, neid pidid firmade esindajad vahel julgustama küsimusi esitama. Gümnaasiumiklasside noored suhtlesid kogenumalt, paljud on töötanud mitmel suvel. Oli neidki, kes ütlesid, et hakkavad maikuust osaliselt tööl käima, paralleelselt kooliga.
Rajaleidja töötajad kommenteerisid, et noored on ettevõtlikud ja hakkajad, kuid mitte kõik. Nad panevad lapsevanematele südamele, kui kool läbi, tuleks noortele leida rakendust. Mõne puhul peab lisama, et saada toast välja – karjäärinõustajatel on olnud kokkupuuteid noortega, kes tunnistanud, et elavad või on elanud vaid arvutimaailmas. Sellest väljatulek on raske, on olnud juhtumeid, kus nõustamisel käinud arvutisõltlane lõpuks kaob, töökohavalikuni ei jõua.
Koos koolikaaslastega töömessil osalemine on üks võimalus anda otsest teavet töövõimaluste kohta ja julgust minna tööelu proovima. Kuusalu valla ettevõtjad leidsid, et noortele suunatud töömessid võiksid jätkuda.

0

Kuusalu alevikus käisid paljud esmaspäeval vaatamas kirikuaias vana pastoraadi ees graniitalusel seisnud kuldset kipskuju. See on ilmselt valmistatud söögiasutuse reklaamimiseks – kokamütsiga mees hoiab käes menüütahvlit. Vanad tähed olid kustutatud, asemele kirjutatud Ahrensi sõnad, mida ta oli enne surma öelnud Tallinnas sinodil.
Sulev Valdmaa kommenteeris, et Ahrens oli ise ka viguritega ja vinge vanamees, tema ümber praegu toimuv läheb ta natuuriga kokku.
Eduard Ahrensi auks loodud tõeline skulptuur, mis kujutab keelemeest avatud raamatuga, on praeguseks pronksi valatud, pidulik avamine tuleb Kuusalu kirikuaias lauritsapäeval, 10. augustil 2017.

0

Rahvaküsitlus on läbi viidud, Kuusalu valla ja Loksa linna kodanikud oma arvamuse välja öelnud. Mõlemast omavalitsusest tuli Kuusalu valla ja Loksa sundliitmise küsimusele vastuseks „ei“ – Loksal ülekaalukamalt, Kuusalu vallas veidi tasavägisemalt.
Kuusalu vallajuhid tõdesid, et lootsid suuremat aktiivsust. Loksa linnajuhtidelt ei õnnestunud Sõnumitoojal küsitlusejärgsel päeval kommentaari saada. Üks on selge – suurem osa Kuusalu valla ja Loksa valijaist ei pidanud vajalikuks arvamust välja öelda. Ju ei peetud nii oluliseks nagu näiteks Keilas, kus sundliitmise oht pani küsitluses osalema ligi pooled hääleõiguslikest kodanikest. Või usaldatakse volikogusid? Või ei usuta, et küsitluse tulemus midagi muudab?

0

Mahukas aastaraamatus „Harjumaa õiguskorra ülevaade“ teevad mullusest tööst kokkuvõtte Harjumaa politseinikud alates prefektist kuni piirkonnapolitseinikeni. Prefekt nimetab edaspidiseks oluliseks märksõnaks piirkonnapolitseinike arvu suurendamist 2018. aastal. Ida-Harju politseijaoskonna juht lubab käesoleval aastal tutvustada elanikele võimalusi kuritegude ennetamiseks keskkonna kujundamise kaudu ja parandada koolide valmisolekut äkkrünnakute vastu.
Rõhutatakse ennetustegevuse olulisust – rohkem pöörata tähelepanu noortele, liikluskasvatusele, meelemürkide tarvitamise ja vägivallajuhtumite vähendamisele.
Omavalitsuste kaupa esitatud ülevaadetes on märgitud, et piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinike mobiilinumbrid, meiliaadressid on avalikud, igaüks saab nendega kontakti võtta.

0

Kolga kogukond oli valitud keskkonnateo 2016 nominendiks – et hakkas vastu kiirelt langetatud otsusele seakatku matmispaikade kohta. Neli aastat tagasi reageeris Kolga rahvas jõuliselt metsaraie teemal. Kui aasta alguses saadeti metskonnast teade metsaraiete kohta vallamajja, sekkus kogukond taas. Ühise arutelu ja pöördumise tulemus on, et RMK muutis raiekava.
RMK-l on alates veebruarist juhend, kuidas toimetada avaliku huviga aladel, sealhulgas kogukondade kodumetsades. Sama tuleks sätestada ka erametsade puhul. Et ei juhtuks nii, nagu esikaaneloos on kirjeldatud Tammistu küla ja Juminda poolsaare raiete kohta.

0

Raasiku vald sai 12. märtsil 25aastaseks. Tänavused aastapäevapidustused algasid peaaegu kaks nädalat tagasi. Valla juubelit tähistati allasutustes ja ka mitmes külas – avati näitusi, korraldati kontserte, meenutus- ja vestlusringe, tehti etendusi. Põhjus, miks pidustustekava kujunes tavapärasemast mahukamaks, oli ühine suur rõõm, et Raasiku vald jääb alles, ei lähe sundliitmisele – aasta lõpus saadi paljude vallaelanike ühiste jõupingutustega täis oluline arv, 5000 kodanikku.
Vahendame Sõnumitoojas olulisemaid juubeliüritusi, osadest räägime veel järgmises lehenumbris.

0

Eesti maapiirkonda katvast lairibavõrgustikust on Ida-Harjus saanud kiire interneti Leesi ja Tammistu rahvas. Tammistu külavanem jagab kogemusi – põhipidur on nõue võtta optilise kaabli panekuks kooskõlastus ka õhuliini puhul igalt maaomanikult, kelle maad liinikoridor läbib, kuigi elektrikaablid on samade postide küljes. Kooskõlastusteks kulus üle aasta – alates maaomanike kontaktide otsimisest kuni veenmiseni mitte takistada külal saada kiiret internetiühendust. Riigil tuleks läbi mõelda, kas see on mõistlik nõue.

0

Loksa linnajuhid põhjendasid eelmisel nädalal, et ei saa Kuusalu kolleegidega kohtuda, sest nende põikpäisuse tõttu on kaotatud võimalus moodustada Lahemaa rahva oma vald.
Kuid kes on Lahemaa rahvas? Lahemaa rahvuspargist rohkem kui pool on Kuusalu vallas, ülejäänust suurem osa Vihula vallas. Loksa linn on alates 1996. aastast Lahemaa rahvuspargist välja arvatud.
Mullu suvel korraldas Vihula vallavalitsus rahvaküsitluse haldusreformi teemal. Vihula vallas on üle 1700 valimisealise kodaniku. Küsitluses osales 55 protsenti. Neist 66 protsenti vastas, et vald võiks jätkata üksi. Küsiti ka, et kui peaks ühinema, siis kellega, kas Haljala, Kadrina, Viru-Nigula või Kuusalu vallaga. 69 protsenti eelistas Haljalat. Kuusalu ja Loksa kodanikelt ei ole pärast haldusreformi seaduse vastuvõtmist arvamust küsitud.

0

Ehkki vabariigi valitsuse pakutud ühinemissuundadest on Loksa ja Kuusalu liitmine üks loogilisemaid, on kohapealne suhtumine vastupidine. Loksa Elus kritiseeritakse Kuusalu vallajuhte, vabariigi valitsuse ettepanekust ühinemise kohta pole linnarahvast teavitatud. Kuusalu valla kodulehel on pressiteade valitsuse ettepanekust, Loksa veebilehe uudistes seda pole. Kuusalu vallajuhid kutsuvad Loksa kolleege kohtuma, teisipäeva lõunaks ei olnud vastust saadetud. Kui Sõnumitooja küsis linnapealt kohtumise kohta, soovitas uurida linnavolikogu esimehelt, kellega lehe trükkimineku ajaks rääkida ei õnnestunud.

0

Rõõm on leida Eesti Vabariigi aastapäeva eel välja kuulutatud tunnustatute seas ka seekord kodukandi inimesi. Palju õnne Anne Oruaasale Anija ja Mart Laanperele Kuusalu vallast! Mõlemad rääkisid, et ei tea, kes neid autasule esitas.
Vabariigi presidendi kodulehel on kirjas, et igaühel on õigus esitada ettepanek riikliku teenetemärgi andmiseks. Seda tuleks teha eelneva aasta 1. novembriks. Lisatud on digitaalne ankeet ja märge, et võib täita ka käsitsi või ekraanil ning välja trükkida.