Esmaspäev, 24. juuli 2017

Aasta arhiiv2012

0

18. detsembril kell 1.56 sai häi­rekeskus teate tulekahjust Kuu­salu vallas Kursi külas. Pääs­temeeskondade saabudes oli suit­sulõhn eramaja köögis ja ühes toas. Tehti kindlaks, et maja korst­nas oli süttinud tahm. Nad eemaldasid korstnast põ­­leva tahma ja kustutasid selle pul­berkustu­tiga. Samuti keelasid nad maja­omanikul enne korst­na­püh­kija visiiti ahju ja pliidi kasuta­mise.

0

16. detsembril kell 3 tea­ta­ti süttinud ehitussoojakust Raa­siku vallas asuvas Järsi kü­las. Kaks soojakus viibinud meest olid sealt tulekahju puh­ke­des väljunud. Ühele mehele an­dis kiirabi kohapeal esmaabi. Põ­len­gu arvatav põhjus on soojakus ol­nud ahju ülekütmine.

0

15. detsembril kell 16.25 näh­­ti korstnast lenda­vaid sädemeid Kehras asuva kahekorru­se­lise maja korstnast. Päästjad ku­stutasid tahmapõlengu.

0

10. detsembril kella 20.30 ajal toi­mus liiklusõnne­tus Loksal Ro­huaia 4 juures, kus väl­jaspool jalakäija­te ülekäigurada sõiduteed ületa­nud 56aastane Raissa sai löögi sõiduautolt BMW, mida juh­tis 19aastane Aleksandr. Jala­käi­ja, kes ei kandnud helkurit, toi­me­tati Mustamäe haiglasse.

0

Loksa kaks kodutut ööbisid veel hiljaaegu vana kaubamaja taga kuuris, kuid eelmisest nädalast on saunaga ühes majas asunud varjupaik avanud taas uksed. Harju maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalituse pea­spetsialist Kalev Aedma ütles, et talle on Loksalt mitu korda helistatud ja räägitud kodutute olukorrast, ning selgitas, et varjupaiga avamist saab otsustada kohapealne võim. Ta sõnas, et igal inimesel on õigus ise otsustada, kas soovib mingit teenust või mitte. Loksa abilinnapea Hilleri Treisalt kinnitas, et pidevalt on pakutud abi, aga kõik ei tahagi, et nende elu oleks parem. Ta lisas, et osadele kodututele on leitud elamispinnad. Anija valla sotsiaaltöö spetsialist Marianne Leis teatas, et Kehras on antud kõigile koduta jäänud inimestele võimalus elada sotsiaalkorteris.

0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus hindas maakondade ettevõtluskeskusi, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) sai parima ettevõtjate nõustaja tiitli. HEAKi ettevõtluskonsultant Kristina Viisalu ütles, et Harjus algatatud ideedest on välja kasvanud mitu üleriigi­list teenust ning määravaks sai ka klientide hulgas läbi viidud küsitluses antud hinnang nõustamise kvaliteedile – 10st võimalikust 9,2. „Oluliseks tulemuseks saab lugeda investorteenuse käivitamist ja Harju  turismiettevõtete koondamist, HEAKi abil loodi Harjumaa Turismi Liit. Koos Paldiski Ettevõtjate Liiduga asutati Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator. Käivitasime noorte ettevõtlikkuse programmi, aitame maakonna koolidel ellu viia „Ettevõtliku kooli“ programmi. Järgmisel aastal pöörame suuremat tähelepanu alustavate ettevõtete pikaajalisele nõustamisele. Väga hea tagasiside on saanud meie Gruusia ettevõtlikkuse arendamise projekt – ettevõtluse alustamise koolitus ja nõustamine sōjapõgenike laagrites .“

0

Kuusalu vallavalitsuse korraldatud konkursile uue IT-spetsialisti leidmiseks esitasid täht­ajaks, 17. detsembriks avaldused kolm kandidaati. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et kõik kandidaadid on tugevad, IT-valdkonnas töötamise kogemustega ning nad kutsutakse vestlusele.

0

Möödunud nädalavahetusel käis Harjumaa 22 vabatahtlikku Arukülas otsimas reedel kadunuks jäänud vanemat meeskodanikku. Otsiti hommikul kella 10st pimeduse saabumiseni, ka koertega, kuid tulemusteta. Piirkonnapolitseinik Anu Metsaorg: „Vabatahtliku otsija töö on väga tänuväärne, alati ei teatagi, et sellise ettevõtmisega saab liituda.“

0

Kolmapäeval, 18. detsembril käisid Kolga lasteaia kuus last koos õpetajatega Kuusalu Eakate Kodus, viisid jõulukingiks endatehtud kaardi ning esinesid väikese kontserdiga – lugesid luuletusi, mängisid pilli ja laulsid. Neljapäeval, 19. detsembril külastasid eakate kodu Kuusalu kooli 4ndate klasside õpilased, kes viisid kingituseks isetehtud laekaunistuse ning laulsid memmedele jõululaule.

0

Novembris korraldasid Alari ja Erik Jüriöö ning Allar Talvik heategevusürituse Alavere lasteaed Mõmmila heaks. Koguti 650 eurot. Selle summa eest kingiti nüüd jõuludeks lasteaiale muusikakeskus, 25 kelku, liugurid, kahepoolne tahvel, erinevaid lauamänge ja puslesid ning suur legode komplekt. „Jõuluvana abilised valmistasid meie lastele nii palju rõõmu,“ oli lasteaia juhataja Egle Nõmper tänulik.