Neljapäev, 20. juuli 2017

Aasta arhiiv2011

0

18.  detsembril kella 9.07 ajal toi­mus liiklusõnnetus Kuu­­­­salu val­las Kolga alevikus Mõi­sa al­lee 1. kilomeetril, kus sõi­­duauto Cit­roen Berlingo, mida juh­­tis 18aastane Ermo, sõitis teelt väl­ja vas­tu puud. Sõiduki juht toi­­­me­ta­ti Mustamäe haig­las­se.

0

14. detsembril kell 16.05 näh­ti musta suitsu tõusmas Lok­­sal Nooruse tänaval asuva ma­ja tagant. Loksa päästjad kustu­­tasid läheduses asuvate ga­raa­ži­de kõrval järelevalveta lõkke.

0

14. detsembril kell 3.35 tea­ta­ti häirekeskusele tulekahjust Raa­siku alevikus Roosi tänaval asu­vas elumajas. Päästemees­kon­­dade saabudes põles mahajäe­­tud ühekorruseline hoone lahti­­se leegiga. Põlengut kustutasid As­sa­ku, Kehra, Muuga komando elu­­kutselised ja Raasiku vaba­taht­­likud päästjad. Kustutustööde käi­­gus leiti hoonest kaks huk­ku­nut, kelle isikud on tuvastamisel. Jä­relkustutuse ajal leiti põlenud ma­jast veel üks hukkunu. Hoone hä­­vis põlengus täielikult. Tu­le­kah­­ju likvideeriti kella poole kuueks hommikul. Põlengu tek­ke­põhjuseid selgitab politsei.

0

13. detsembril kell 17.19 toimus liiklus­õn­netus Raasiku vallas La­gedi-Aruküla-Peningi maan­tee 9. kilomeetril. Sõi­du­auto Suzuki Jimmy, mida juh­tis 28aastane Ulvi, kaotas juhita­vu­se ja sõitis teelt välja. Sõiduki juht toimetati Mustamäe haig­las­se.

0

MTÜ MC Kolga korraldab Leader-rahade toel rajatud sisehallis jaanuari alguses paarismängu turniiri. Meelis Talts MTÜ juhatusest kutsub: „Ootame rahvast uudistama ja mängijaid osalema.“

0

Anija Lions-klubi teeb 25le valla vähekindlustatud perele jõulupakid. Klubi president Enn Pung ütles, et see on olnud juba mitmeaastane traditsioon. Kingipakkides on esmatarbekaupu, hügieenivahendeid, piparkooke. „Meid aitavad kohalikud ettevõtted, mõned asjad ostame,“ sõnas ta. Pakid antakse üle valla sotsiaaltöötajaile, kes aitavad need toimetada abivajajateni.

0

Raasiku vallavanem Aare Ets pöördus kümmekonna automaattanklaid omava ettevõtte poole ettepanekuga rajada Raasiku valda bensiinijaam. Kaks tanklaketti on saatnud kirjaliku vastuse, et ei saa uue tankla rajamisega praegu tegelda, kuid Alexela Oili esindajad läksid esmaspäeval vallamajja asja täpsustama. „Pakkusime neile tankla võimaliku asukohana välja viis kohta. Nad lubasid need üle vaadata, palusid kruntide kohta lisainfot ning uurida, kui suur on liiklussagedus Aruküla-Peningi teelõigul,“ rää­kis vallavanem. Tankla võimalike asukohtadena pakuti Alexela Oilile välja vene kiriku esist platsi, Põhja tänava otsa, kahte kohta maanteelt Arukülla sissesõidul ning ühte Kalesil. Osa neist maatükkidest kuulub vallale, osa riigile, üks era­omanikule. „Tundus, et tanklafirma esindajad ei pea seda kanti väheatraktiivseks, kuid nad teevad andmete põh­jal tasuvusarvestused,“ sõnas Aare Ets. Ta lisas, et ka positiivse otsuse korral võib tankla tulekuni minna umbes aasta: „Kui otsustatakse valla maatüki kasuks, läheb kiiremini, kui soovitakse tankla teha riigimaale, võtavad menetlustoimingud kauem aega.“

0

Anija valla keskraamatukogu direktori ametikohale esitati 4 avaldust. Üks inimene loobus kandideerimast, kolmega toimusid teisipäeval vallavalitsuses vestlused. Kaks kandideerijat on Anija vallast, üks Tallinnast. Abivallavanem Marge Raja sõnul vastavad kõik kolm nõutud kvalifikatsioonile ning omavad juhtimisalast kogemust. Vallavalitsus teeb otsuse pärast pühi. Keskraamatukogu direktor peaks ametisse asu­ma jaanuari alguses.

0

Kampaania „Registreeri oma elukohaks Raa­si­ku vald!“ raames pannakse sel nädalal mõlema aleviku peatänavatele üles suured kampaaniat tutvustavad  bän­nerid. Need jäävad vallavanem Aare Etsi sõnul üles ka pärast kampaania lõppu ehk 30. detsembrit, tõenäoliselt jaanuari lõpuni. Kõik kampaania ajal valla elanikuks registreeritud ini­me­sed saavad kingituse, kõigi kodanike vahel loositakse välja auhindu.

0

Loksa linnavolikogu otsustas hakata kord aastas EV aastapäeval välja andma Aasta Noore ja Aasta Sportlase tiitlit. Tänavu aprillis hinnati Loksal noorsootöö kvaliteeti ja leiti, et on palju noori tegusaid inimesi, kelle panus linna arengule on jäänud tunnustamata. Aunimetust Aasta Noor on võimalik saada kuni 26. eluaastani, Aasta Sportlase tiitli puhul ealist piirangut pole. Seekord saab ettepanekuid kandidaatide kohta esitada kuni aasta lõpuni.