Neljapäev, 20. juuli 2017

Aasta arhiiv2010

0

18. detsembril kella 10.46 ajal toimus liiklus­õnnetus Jägala–Kä­ra­vete mnt 6,3 km, kus põr­kasid kokku sõiduk Su­zuki Vitara, mida juh­tis 60aastane Kaarel ning veoauto Volvo F12, mida juh­tis 58aastane Rein. Saadud löö­gist paiskus Suzuki otsa tema ta­ga liikunud sõiduautole Ford Mon­deo, mida juhtis 38aastane Tiit. Suzukis viibinud kaassõitja 59aastane Merike toimetati ke­ha­vigastustega Mustamäe haig­lasse.

0

Raasiku vallavolikogu otsustas maamaksu mitte muuta. Valla maakorraldaja Anne Varbla: „Ei tundunud õiglane minna maaomanike rahakoti kallale. Haritava ja loodusliku maa eest tuleb maksta endiselt 1,4 ning õue-, metsa- ja muu maa eest 2 protsenti maamaksustamise hinnast.“ Kuna euro tulekuga paljud hinnad ja maksud ümardatakse kuni kahe kohani pärast koma, võib erinevus senisest maamaksust olla mõni sent väiksem, kuid Anne Varbla sõnul ei ole vallavalitsusele täpset arvutuskäiku veel öeldud.

0

Anija volikogu 16. detsembri istungil tegi keskkonna- ja turvalisuse komisjoni esimees Kaarel Aruste ettepaneku lisada arengukavasse raudteetunnel. Kaarel Aruste ütles, et tunnel on vajalik, sest kasutusele tulevad kiiremad rongid: „See on inimeste turvalisuse huvides. Mõistlik on lisada see praegu, kui rekonstrueerimistööd käivad.“ Anija vallavanem Tiit Tammaru sõnas, et tema toetab ideed. Arengukavasse lisati raudtee jalakäijate tunneli rajamine F.R. Kreutzwaldi tänava pikendusena. Arengukava kinnitati teisel lugemisel kaheksa poolt ja nelja vastuhäälega. Erapooletuks jäid kaks volikoguliiget.

0

Vabariigi valitsus eraldas eelmisel nädalal reservist omavalitsustele 15 miljonit krooni lumekoristusega seotud kulude toetamiseks. Harjumaale antakse kokku 2 146 900 krooni. Sellest saab Kuusalu vald 146 000, Raasiku vald 82 100, Anija vald 78 000, Loksa linn 37 000 krooni, Aegviidu vald 38 500, Jõelähtme vald 83 600 krooni. Arvesse võeti omavalitsuste teede ja tänavate pikkust suhtarvuna.

0

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada Kuusalu vallavalitsuse projekti, millega taotleti Vihasoo küla puurkaevu pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 2 565 131 krooni. Kuusalu valla omaosalus on 641 283 krooni, projekt läheb kokku maksma 3 206 414 krooni. Kavas on lõpetada Vihasoo korruselamute ja algkooli-lasteaia puurkaevu pumpla lagunemine, soojustada see ja remontida, vahetada välja avariiohtlikud elektrisüsteemid ja automaatika, uuendada trasse. Pumpla põrand on sageli veega üle ujutatud, see tõstetakse tööde käigus kõrgemaks. Ehitatakse uus reoveepuhasti, sest senine on roostetanud ja lekib ning ohustab põhjavett. Biotiigid ja kraav puhastatakse settest, et need ei põhjustaks enam üleujutusi ega maapinna soos­tu­mist.

0

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts korraldab 20.-28. augustini 2011 tantsumaratoni, mille käigus läbivad rahvatantsijad kõiki Eesti maakondi, andes edasi teatepulka. Maraton algab Tallinnast, kulgeb läbi Aruküla ja möödub Peningist, Alaverest, Vetlast, suundudes edasi Järvamaale. Harjumaa läbitakse esimesel päeval ja 20. augusti õhtuks jõutakse naabermaakonda. Projektijuht, Anija valla elanik Eero Kiipli ütleb, et ise ta tantsimisega väga palju tegelenud ei ole: „Mulle pakuti projektijuhi kohta ja kuna see tundus toreda inimesi ühendava ettevõtmisena, siis olin nõus.“ Eero Kiipli sõnul tuleb teatetantsu tutvustav üritus 9. jaanuaril Tallinnas, kui teatepulka üle andes tantsitakse pealinna lumistel tänavatel: „Tantsurühmad alustavad varakult ettevalmistusi. Suvel on tulemas ka noorte laulu- ja tantsupidu ning tegevust on palju.“

0

KIKi nõukogu otsustas anda maakondliku alamprogrammi projektirahadest Vihasoo lasteaiale-algkoolile 55 940 krooni loodusõppeprogrammi ja õppevahendite koostamiseks. Loksa gümnaasiumile antakse 33 661 krooni õppekäiguks loomaaeda ja energiakeskusesse. Eru Lahe Rannarahva Selts saab 97 275 krooni Läänemere projekti merepäevade jaoks Pärispeal.

0

Anija vallavolikogu 16. detsembri istungil otsustas volikogu jätta maamaks 2011. aastal praegusele tasemele. Istungil ütles Anija vallavanem Tiit Tammaru, et maamaksu laekumine oli sel aastal 101 protsenti, mis on väga hea, ja tegi volikogule ettepaneku maksumäära mitte muuta. Volikogu hääletas ühehäälselt maamaksumäära muutmata jätmise poolt. Maamaks on Anija vallas ka tuleval aastal 2,4 protsenti ning haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul 1 protsent maa maksustamishinnast aastas.

0

KIKi keskkonnaprogrammist eraldati Anija küla uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks neli miljonit krooni. OÜ Velko AV juhataja Rain Oksa sõnul kaetakse sellega Anija valla omaosalus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist saadavale toetusele Anija küla uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks: „Kuna Ühtekuuluvusfondi toetus hõlmas Anija küla ÜVK trasside renoveeritavat osa, siis uusehituste tarbeks esitati täiendav taotlus keskkonnaprogrammile.“

0

Tööriistamüüja Stokker korraldab üle Eesti koolide 5.-9. klasside õpilastele  traktorimudelite valmistamise konkursi „Ehita võimas veotraktor!“. Stokkeri meistrivõistlused peetakse viiendat korda, osavõtjate hulk suureneb kord-korralt.

Peep Pajumäe, Stokkeri turundusjuht selgitab seekordsete meistrivõistluste ideed: „Oleme taas korraldamas võistlusi noortele meistrimeestele. Stokkeri 2010-2011 aasta meistrivõistluste nimi on „Ehita võimas veotraktor!“. Veotraktor, inglise keeles pull tractor, on raskust järele vedav traktor. Ehitada tuleb elektrimootori jõul ratastel liikuv sõiduk, mis veab järel liival libisevat raskust.“

Peep Pajumäe sõnul on erinevus varasematest meistrivõistlustest selles, et žürii arvestab tööde finaali pääsul senisest enam õpilaste töö kvaliteeti. „See kehtib ka koolide kohta: parimatest parimad on need koolid, kust rohkem kvaliteetseid töid finaali pääseb,“ lisab Pajumäe ja ütleb, et Stokker ootab üle Eesti vähemalt 1000 traktorit.

Traktorimootori toitepinge on 6V, mis saadakse 4 AA-tüüpi patareilt. Traktori maksimaalne pikkus on 30 cm. Traktori taga on kinnituskonks, mis peab võimaldama ühendada traktoriga järeleveetavat raskust. Konks on varustatud raskuse kinnitamiseks 5 mm aasaga. Kuni 200 g raskuse annab finaalvõistlustel Stokker. Traktorite ehitamisel võib kasutada standardseid, kaubandusest saada olevaid detaile Veotraktori loomisel võib eeskuju võtta Wikipedias toodud materjalidest http://en.wikipedia.org/wiki/Tractor_pulling

Tööde esitamise tähtaeg on 19. märts 2011 lähimas Stokkeri tööriistakeskuses. Eelvoorud peetakse tööriistakeskustes, finaal 16. aprillil Tartus Maamessil.
Parimatele võistlejatele ja õpetajatele paneb Stokkeri välja hinnalised auhinnad. Kolm kooli, kust kõige rohkem osalejaid finaali pääseb, saavad valida arvestatava summa eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi sisustust – tööriistu.

Eelmistele, 2009. aasta Stokkeri Meistrivõistlustele laekus üle 1100 auto. Klassis „Kiire auto“ võistlesid aja peale sõitvad elektrimootoriga mudelid, klassis „Unistuste auto“ said õpilased esitada oma visiooni. 2008. aastal peeti meistrivõistlused nime „Ehita paat!“ all ja veesõidukeid tehti ligi 700. Valmistati elektrimootoriga veealuse või veepealse kruviga veesõidukeid. Eraldi klass oli koopiapaadid, olemasolevate laevade või paatide mootorita mudelid.

2007. aastal oli meistrivõistluste teema „Ehita auto!“, siis ehitati kiiruse peale otse sõitvaid ja raadio teel juhitavaid automudeleid. Töid laekus üle 200.

2006. aastal tegid õpilased deviisi „Ehita parem lohe!“ all ligi 100 tuulelohet.

Stokker on Eesti ja Balti riikide suurim tööriistakeskuste kett, kuhu kuulub üle 20 tööriistakeskuse.

Lisainfo ja reeglid: www.stokker.ee/veotraktor