Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kolgakülas villitakse pudelivett HEA VESI; Tänu perekond KÕUHKNA annetusele saab Kuusalu kirik vitraaži; Kuusalu Soojus lammutab Keskväljak 2 maja; SULEV VALDMAA: „AHRENS polnud eestlaste õpetamise vastu.”; Kuusalu...

VIIMASED ARTIKLID

0
Yu­ko­ni jõel Ka­na­das ka­hes­tel süs­ta­del 715 ki­lo­meet­rit lä­bi­nud 8 me­he seas olid MART REI­MANN Saun­jast, AND­RES KA­JU Valk­last, MAR­TIN PE­DAI Aru­kü­last ja MAT­TI TUUL...

0
Lau­päe­val, 4. au­gus­til Keh­ras pä­rast Ani­ja val­la se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi esi­ne­nud Tõ­nis Mä­gi ise­loo­mus­tas kauaaeg­set la­va­part­ne­rit Sil­vi Vrai­ti kui vä­ga mit­me­külg­set laul­jat. „Sil­vi oli eri­li­ne, ta...

0
Kuu­sa­lu uus val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU, Teid va­li­ti sel­les­se ame­tis­se li­gi kaks kuud ta­ga­si, Sõ­nu­mi­too­ja­le in­terv­juu and­mi­seks leid­si­te ae­ga nüüd, se­ni üt­le­si­te, et on vä­ga...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Valgejõe küla on 1990. aastast korraldanud laste spordipäevi, tänavune oli 28. korda. Korraldasid külavanem Anete Lomp ja Kersti Tunger. Võistlejaid oli 75, varem on...

0
Teisipäevast, 7. augustist töötab Kuusalu valla finantsistina Maarja Metstak (pildil) Kolgast. Ta kandideeris konkursil, kuhu esitati 3 avaldust. Maarja Metstakil on terviseteaduste magistrikraad Tallinna...

0
Lau­rent­siu­se Seltsi tel­li­mu­sel hak­kas fir­ma Re­val Res­tau­raa­tor eel­mi­sel nä­da­lal uuen­da­ma Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di­hoo­ne esi­fas­saa­di – võe­ti ma­ha lah­ti­ne lu­bik­roh­v, kan­ti kolm kih­ti uut kroh­vi,...

SPORDIUUDISED

0
MA­RIAN­NE SEI­MAN Ka­hel pü­ha­päe­val on An­di­nee­me ran­nas toi­mu­nud iga­su­vi­se ran­na­vol­le tur­nii­ri eta­pid. Avae­ta­pil 29. juu­lil saa­vu­ta­sid 9 paa­ri seas pin­ge­li­ses heit­lu­ses eta­pi­või­du Tar­mo Luik ja...

0
28.-29. juu­lil Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) kau­gus­hüp­pes 5. ko­ha (7.12 meet­rit) ning 100 meet­ri jook­sus 7. ko­ha (11,24...

0
Pe­nin­gi 2018. aas­ta meist­rid ran­na­vol­les on Ja­nek Jaš­kov ja Rau­no Esop. Pü­ha­päe­val, 22. juu­lil toi­mu­sid Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi kü­la võrk­pal­li­väl­ja­kul es­ma­kord­selt Pe­nin­gi meist­ri­võist­lu­sed ran­na­vol­les....

POLITSEIUUDISED

0
19. juulil kell 23.26 sai häirekeskus teate, et Raasiku alevikus põleb kahekorruseline kivist hoone lahtise leegiga. Ükski inimene põlengus viga ei saanud, tulekahju likvideeriti...

0
9. juulil kell 14.03 sai häirekeskus teate, et Anija vallas Pillapalu külas on metsapõleng. Põles umbes 0,2 ha metsaalust. Põleng likvideeriti kell 17.35. 10. juulil...

0
8. juulil lokaliseeriti Anija vallas Pillapalu küla lähedalt metsast leitud kaks õppemürsku. PÄÄSTEAMET

ARVAMUS

0
LIIS BURK,Lahemaa pärimuskojaperenaine Eest­las­tel on ta­va­pä­ra­seks saa­nud ti­he sünd­mus­te graa­fik su­ve­kuu­del. Ja­gub su­ve­päe­vi, juu­be­leid, kok­ku­tu­le­kuid. Pal­ju ka kau­neid pul­ma­pi­du­sid. Need toi­mu­vad mõi­sa­tes või hoo­pis...

0
FA­RIŠTA­MO EL­LER,Keh­ra ela­nik Üle küm­ne aas­ta ta­ga­si läk­sin õp­pi­ma Soo­me. Plaks­ti oli mu uues ko­dus ka ne­li eri­ne­vat prü­gi­kas­ti. Ma pol­nud prü­gi sor­tee­ri­mi­sest mi­da­gi...

KIRJAKAST

0
Ka­rin Aan­ja, Aru­kü­la ale­vi­ku Lil­le ja Har­ju tä­na­va ela­ni­ke ni­mel Raa­si­ku val­las keh­tib mi­tu ees­kir­ja, mis puu­du­ta­vad ot­se­selt ela­ni­ke iga­päe­vae­lu: hea­kor­raees­ki­ri, lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri, ava­li­ku...

0
Ar­let Pal­mis­te, MTÜ Pii­be Maan­tee Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Tal­lin­nast au­to­ga star­ti­des al­gab Pii­be maan­tee Jä­ga­last. Sin­na­ni viib ilus nel­ja­rea­li­ne Pe­ter­bu­ri maan­tee. 26 km kee­ra maan­teelt Aeg­vii­du...